address: Stiliger sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 10 A, 43-600 Jaworzno, POLAND
KRS: 0000679252, NIP: 6322017334, REGON: 367342578

SITE UNDER CONSTRUCTION. AVAILABLE SOON.


STILIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Synergiczny system automatyki budynkowej
zintegrowany z układami optymalizacji komfortu i klimatu w budynkach - SSAB.


Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu prac B+R, w wyniku których opracowane zostaną stosy protokołów komunikacyjnych KNX oraz BACnet, z wykorzystaniem których skonstruowany zostanie system sterowników, sensorów oraz urządzeń wykonawczych automatyki budynkowej z zaimplementowanymi zaawansowanymi algorytmami sterowania i regulacji, gwarantującymi wysoką efektywność ekonomiczną sterowania w zakresie termoregulacji i wentylacji w budynkach. System sensorów, sterowników oraz urządzeń wykonawczych będzie dawał możliwość bezpośredniej integracji z systemami automatyki budynkowej i pracy w standardach komunikacji tj.: KNX, DALI, BACnet, Modbus. Linia urządzeń przeznaczona będzie do pracy w budynkach dowolnego przeznaczenia i wielkości w szerokim zakresie obsługiwanych funkcji. Częścią systemu będą sterowniki do systemów termoregulacji i wentylacji dla optymalizacji komfortu i klimatu w budynkach.
Dofinansowanie projektu z UE: 3 647 056,65 PLN
Wartość projektu: 5 934 325,84 PLN